Informacja nt. kart płatniczych

Odsłony: 15833

Zmiany w sposobie funkcjonowania kart.

Z dniem 01 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych został wyzerowany dla wszystkich kart międzynarodowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. – nr tel. + 48 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w BS Niemce, aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:

1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów należy skontaktować się z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru idetyfikacyjnego;

3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy jest dostępny od 01 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujących czynności:

- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,

- zmienić kod PIN,

- zastrzegać kartę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centralą BS Niemce lub Infolinią Banku BPS S.A. pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

 Schemat aktywacji usługi w pliku pdf