Dokumenty do pobrania:

Dokumenty kredytowe

1.

Wnioski

kredyt w ROR

kredyt przedsiębiorca

informacja finansowa do wniosku - pełna księgowość

informacja finansowa do wniosku - forma ryczałtu

kredyt na działalność rolniczą

kredyt gotówkowy

kredyt mieszkaniowy

kredyt pomostowy

podwyższenie/obniżenie limitu

zmiana warunków kredytowania

kredyt z dotacją na zakup kol. słon. dla osób fiz.

kredyt z dotacją na zakup kol. słon. wspólnot mieszk

Wniosek o dotację NFOŚIGW

wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu

 

2.

Oświadczenia

poręczyciela/kredytobiorcy prowadzącego gosp. rolne

poręczyciela/kredytobiorcy o sytuacji majątkowej

oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań

oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gosp. domowego

zaświadczenie o dochodach

 

Karty bankowe

1.

Wnioski

Visa Classic Debetowa/MasterCard PayPass

Visa Business Debetowa/MasterCard Business PayPass

ponowne wygenerowanie PIN

duplikat karty

wniosek o czasowe zablokowanie-odblokowanie karty

     

2.

Inne

zgłoszenie reklamacji karty

zgłoszenie blokady karty

zmiana limitów wypłat karty

oświadczenie o rezygnacji z karty

dodatkowa karta

zmiana danych użytkownika karty

 

SMS Banking

 

Wnioski

udostępnienie usługi SMS Banking

unieważnienie usługi SMS Banking

zmiana zakresu usługi SMS Banking

 

Internet Banking

1.

 

Wnioski

świadczenie usługi IB

świadczenie usługi IB dla Firm

 

2.

Inne

Instrukcja użytkownika IB osoby fizyczne

Instrukcja użytkownika IB dla firm

Wykaz osób upoważnionych do korzystania z systemu IB dla Firm

Dyspozycja zablokowania dostępu - usunięcia użytkowników

Dyspozycja zablokowania dostępu - usunięcia użytkowników (zgłoszenie telefoniczne)

Dyspozycja wygenerowania nowego hasła - odblokowania hasła

Protokół odbioru

 

Inne

1.

Inne

   

Instrukcja - Rozpatrywanie reklamacji

 

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

 

Formularz reklamacji

 

Informacja o kliencie

 
Pliki instalacyjne
1. Aplikacja nPodpis
2. IDProtect 6.40.06 - Polish
3. IDProtect 7.16.04
     

Aby zapisać dany dokument na dysku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tytule i wybrać z menu opocję "Zapisz element docelowy jako ..." a następnie przycisk "zapisz".

Do korzystania z dokumentów niezbędny jest program Adobe Readerdo pobrania ze strony www.adobe.com.