Oddział w Spiczynie
Spiczyn 10C

21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-046 (depozyty)
tel./fax. 81 75-77-014 (Dyrektor, kredyty)