Godziny graniczne realizacji przelewów

w Banku Spółdzielczym w Niemcach obowiązujące od 27.07.2020r.

 Tab. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

  Przelew wewnętrzny na rachunek Banku

   W godzinach pracy placówki

  Przelew międzybankowy wychodzący:

  ELIXIR

   I sesja do godziny 10.00

   II sesja do godziny 13.00

   III sesja do godziny 14.001

  SORBNET2

   14.00

  Przelew przychodzący:

  Przelew wewnętrzny z rachunku Banku

   15.00

  Przelew międzybankowy przychodzący ELIXIR

   I sesja do godziny 8.00

   II sesja do godziny 10.30

   III sesja do godziny 14.30

 

Tab. 1 Przelewy zagraniczne lub krajowe walucie obcej

Rodzaj przelewu

Data waluty

D

Placówka Banku

  Przelew wewnętrzny na rachunek Banku

   D

   15.00

  Przelew wychodzący:

  w trybie standardowym:

  SEPA, polecenie wypłaty w walucie EURO

   D+1

   14.00

  Pozostałe polecenia wypłaty

   D+2

   14.00

  w trybie pilnym

   D

   12.30

  Przelew przychodzący

   D

   15.00

 1 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych obciążą rachunek w danym dniu,

   ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.

2 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze dla Banku, do godziny granicznej.