Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach

  1. Zdzisław Siwek – Prezes Zarządu
  2. Wojciech Łuczyński – Wiceprezes ds. handlowych
  3. Kinga Pecio – Wiceprezes ds. finansowo-księgowych
  4. Artur Siwek – Wiceprezes ds. informatyki