Małym trybikiem w historii spółdzielczości bankowej jest również Bank Spółdzielczy w Niemcach. Z posiadanych dokumentów wynika, że powstał on 10 kwietnia 1925 r. W tym dniu 29 mieszkańców wsi Niemce, Wola Niemiecka, Zalesie, Ciecierzyn i Kol. Ludwinów powołało do życia Kasę Spółdzielczą Stefczyka. Do końca 1925 r. przybyło dalszych 26 członków. Udział wynosił wtedy 7 zł. Jako pierwsze w rejestrze członków figurują takie nazwiska jak: Marta Łosiowa – właścicielka majątku w Niemcach, Ks. Ludwik Bernatt – proboszcz z Niemiec, Jan Bartosik – rolnik z Niemiec, Aleksander Grygiel –rolnik z Niemiec, Paweł Gawroński – rolnik z Ciecierzyna, Antoni Herbut – pisarz gminny, Józef Jabłoński – rolnik z Woli Niemieckiej, Feliks Dobosz – rolnik z Zalesia i inni, których nazwiska są nam znane i o ich pracy społecznej większość z nas słyszała.
 
W dniu powołania do życia Kasy Spółdzielczej wybrany został Zarząd w składzie: Antoni Herbut, Piotr Sadura i Michał Grygiel. Zadaniem Kasy Spółdzielczej było gromadzenia wkładów oszczędnościowych i udzielanie kredytów. W dniu 18 maja 1932 r. było zarejestrowanych 286 posiadaczy książeczek oszczędnościowych. Oprocentowanie oszczędności wynosiło 8 % w stosunku rocznym.

Kredyty w tym czasie udzielane były na cele związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych z oprocentowaniem 9,2 %.

W składzie Zarządu zachodziły zmiany. Ostatnie zapisy w książeczkach oszczędnościowych noszą datę 31 grudnia 1939 r. z podpisami Zarządu w składzie: Michał Kowalik, Piotr Sadura i Tadeusz Szyszko.

Nie zachowały się wszystkie dokumenty z okresu międzywojennego i są trudności z ustaleniem większej ilości szczegółów.

W pierwszych latach po wyzwoleniu powyższy Zarząd reaktywował działalność Kasy Spółdzielczej, a tak zwane biuro mieściło się w Urzędzie Gminy. W 1946 r. KS otrzymała jedno pomieszczenie biurowe, które zostało wydzielone w budynku aresztu gminnego w tzw. „kozie”. Zaczęto zatrudniać stałych pracowników.  W kolejnych latach zatrudniano dalszych pracowników, jednak ze względu ma trudne warunki lokalowe było to ograniczone.

W roku 1951 utworzono Punkt Kasowy w Kijanach na terenie Gminy Spiczyn jak również w tym samym roku została zarejestrowana samodzielna Kasa Spółdzielcza w Spiczynie, która po latach zmieniła się w Bank Spółdzielczy w Spiczynie.

Trudne warunki lokalowe zmusiły kierownictwo Banku do rozpoczęcia starań o działkę i budowę nowego budynku. Jesienią 1975 r. dokonano oddania do użytku nowego budynku, gdzie obecnie mieści się Centrala oraz Oddział Banku Spółdzielczego.

Po 48 latach samodzielnej pracy BS w Spiczynie jako oddział połączył się z BS Niemce w dniu 31 sierpnia 1999 r.

Z dniem 01 stycznia 2002 r. przyłączony został Bank Spółdzielczy w Garbowie, który funkcjonuje jako oddział BS.