Oddział w Garbowie
ul. Młyńska 5
21-080 Garbów
tel./fax. 81 50-18-058