Depozyty:

-  rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR
-  rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Junior
-  rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Student
-  rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Senior
-  rachunki a’vista
lokaty terminowe: 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięczne

Kredyty:

Konsumpcyjny – przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb Kredytobiorcy, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej, z okresem spłaty wynosi do 5 lat. 

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - przeznaczony jest dla Posiadaczy wszystkich rodzajów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (w tym Konto Student, Konto Senior), za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego potwierdzonego książeczką oszczędnościową.

Kredyt Mieszkaniowy - przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych w tym min.:

1) zakup działki budowlanej;
2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
5) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;
6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
7)  inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową.

Kredyt Hipoteczny - przeznaczony na sfinansowanie dowolnych celów, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

Kredyt na zakup pojazdów samochodowych – przeznaczony jest na:

1) zakup nowych i używanych pojazdów samochodowych podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących;
2) refinansowanie osobom kosztów prywatnego importu samochodów osobowych.