Aplikacja mobilna Nasz Bank (zwana dalej Aplikacją) umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet.

 Aplikację należy pobrać ze sklepu Google Play (dla Android) lub App Store (dla iOS)

 Aplikacja mobilna umożliwia:
⦁    przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
⦁    dostęp do historii operacji
⦁    prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
⦁    dostęp do informacji o kredytach, lokatach
⦁    wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
⦁    wykonywanie przelew QR
⦁    zakładanie i likwidacja lokat
⦁    zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
⦁    wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji