Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach wybranej na kadencję 2022-2026

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja w RN

1.

Anna Król

Przewodniczący RN

2.

Jan Kazimierz Dudzik

Z-ca Przewodniczącego RN

3.

Zdzisław Niedźwiadek

Sekretarz RN

4.

Rena Kasperek

Członek RN

5.

Stanisław Zgierski

Członek RN

6.

Krzysztof Suski

Członek RN

7.

Andrzej Woźniak

Członek RN

8.

Paweł Pietras

Członek RN

9.

Michał Reszka

Członek RN

10.

Piotr Stefaniak

Członek RN

 

 Skład Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Niemcach wybranego na kadencję 2022-2026

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja KA

1.

Rena Kasperek

Przewodniczący KA

2.

Anna Król

Członek KA

3.

Michał Reszka

Członek KA