Dokumenty do pobrania:

Dokumenty kredytowe

Wnioski

 1. kredyt w ROR
 2. kredyt przedsiębiorca
 3. informacja finansowa do wniosku - pełna księgowość
 4. informacja finansowa do wniosku - forma ryczałtu
 5. kredyt na działalność rolniczą
 6. kredyt gotówkowy
 7. kredyt mieszkaniowy
 8. kredyt pomostowy
 9. podwyższenie/obniżenie limitu
 10. zmiana warunków kredytowania
 11. kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób fiz.
 12. kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych wspólnot mieszk.
 13. Wniosek o dotację NFOŚIGW
 14. wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu

Oświadczenia

 1. poręczyciela/kredytobiorcy prowadzącego gosp. rolne
 2. poręczyciela/kredytobiorcy o sytuacji majątkowej
 3. oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań
 4. oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gosp. domowego
 5. zaświadczenie o dochodach

 

Karty bankowe

Wnioski

 1. Visa Classic Debetowa/MasterCard PayPass
 2. Visa Business Debetowa/MasterCard Business PayPass
 3. ponowne wygenerowanie PIN
 4. duplikat karty
 5. wniosek o czasowe zablokowanie-odblokowanie karty

Inne

 1. zgłoszenie reklamacji karty
 2. zgłoszenie blokady karty
 3. zmiana limitów wypłat karty
 4. oświadczenie o rezygnacji z karty
 5. dodatkowa karta
 6. zmiana danych użytkownika karty

 

SMS banking

 1. udostępnienie usługi SMS Banking
 2. unieważnienie usługi SMS Banking
 3. zmiana zakresu usługi SMS Banking

 

Internet banking

 1. świadczenie usługi IB
 2. świadczenie usługi IB dla Firm
 3. Instrukcja użytkownika IB osoby fizyczne
 4. Instrukcja użytkownika IB dla firm
 5. Wykaz osób upoważnionych do korzystania z systemu IB dla Firm
 6. Dyspozycja zablokowania dostępu - usunięcia użytkowników
 7. Dyspozycja zablokowania dostępu - usunięcia użytkowników (zgłoszenie telefoniczne)
 8. Dyspozycja wygenerowania nowego hasła - odblokowania hasła
 9. Protokół odbioru

 

Inne

 1. Instrukcja - Rozpatrywanie reklamacji
 2. Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym
 3. Formularz reklamacji
 4. Informacja o kliencie

 

Pliki instalacyjne

 1. Aplikacja nPodpis
 2. IDProtect 6.40.06 - Polish
 3. IDProtect 7.16.04