Dążenie do rozwoju Banku silnego kapitałowo, solidnego, cieszącego się pełnym zaufaniem klientów, uniwersalnego w świadczeniu kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.