I Oddział w Lublinie
ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 81 538-22-65