Oddział w Kurowie
ul. Lubelska 9
24-170 Kurów
tel. 81 880-88-00